Luật thương mại mới nhất cập nhật cho năm 2021

0
3164

Mục lục

Luật thương mại vào năm 2005 hiện là luật thương mại mới nhất năm 2021 và hiện đang có giá trị hiệu lực. Luật thương mại 2005 đã điều chỉnh mọi hoạt động thương mại được thực hiện trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ theo hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm 1992 đã được sửa đổi và bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 từ ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X với kỳ họp thứ 10, sau đây là những quy định trong bộ luật thương mại mới nhất.

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong luật thương mại mới nhất

1.1. Phạm vi điều chỉnh của bộ luật

  • Hoạt động thương mại được thực hiện trên lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Hoạt động thương mại được thực hiện bên ngoài lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi các bên thoả thuận chọn áp dụng Luật này hay luật nước ngoài với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam chính là thành viên có quy định áp dụng luật thương mại mới nhất này.
  • Hoạt động không vì mục đích sinh lợi của một bên có trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên toàn lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu bên thực hiện hoạt động không vì mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng bộ luật này.
luật thương mại mới nhất
Phạm vi điều chỉnh trong bộ luật thương mại hiện hành 2021 mới nhất

1.2. Đối tượng áp dụng bộ luật thương mại mới nhất

  • Các thương nhân hoạt động thương mại với quy định tại Điều 1 của bộ luật này.
  • Các tổ chức hay cá nhân khác hoạt động có liên quan đến thương mại.
  • Căn cứ theo những nguyên tắc trong bộ luật này, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng bộ luật này đối với cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập và thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.

2. Những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại

Điều 10: nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật đối với thương nhân trong hoạt động thương mại.

Thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật trong hoạt động thương mại.

Điều 11. Nguyên tắc tự do và tự nguyện thoả thuận trong các hoạt động thương mại

  • Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với những quy định của pháp luật và thuần phong mỹ tục cũng như đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ đối với các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ những quyền đó.
  • Trong hoạt động thương mại, các bên phải hoàn toàn tự nguyện và không bên nào được áp đặt hoặc cưỡng ép, đe doạ và ngăn cản bên nào.

Điều 12. Những nguyên tắc áp dụng thói quen trong hoạt động thương mại được thiết lập giữa các bên tham gia

Trừ trường hợp có các thoả thuận khác, những bên được coi là mặc nhiên áp dụng thói quen với hoạt động thương mại đã được thiết lập giữa các bên đó mà các bên đã biết hoặc phải biết ,tuy nhiên không được trái với các quy định của pháp luật.

Điều 13. Các nguyên tắc áp dụng tập quán trong hoạt động thương mại

Trường hợp pháp luật không có quy định, thì các bên không có thoả thuận và không có thói quen đã được thiết lập giữa các bên. Vì vậy được áp dụng tập quán thương mại nhưng không được trái với các nguyên tắc quy định trong bộ luật thương mại mới nhất này và trong Bộ luật dân sự.

luật thương mại mới nhất
Thực hiện theo quy định luật thương mại

Điều 14. Nguyên tắc bảo vệ các lợi ích chính đáng của người sử dụng

Các thương nhân thực hiện hoạt động thương mại có nghĩa vụ thông tin đầy đủ và trung thực cho người tiêu dùng về hàng hoá và dịch vụ mà mình đang kinh doanh và phải chịu trách nhiệm với tính chính xác của các thông tin đó.

Thương nhân thực hiện hoạt động thương mại cần phải chịu trách nhiệm về chất lượng và tính hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mà mình đang kinh doanh.

Điều 15. Nguyên tắc thừa nhận các giá trị pháp lý của thông điệp dữ liệu trong hoạt động thương mại

Trong hoạt động thương mại, những thông điệp dữ liệu đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật thì được thừa nhận là có giá trị pháp lý tương đương văn bản.

>> Xem nhanh: Chứng Khoán Và 5 Điều Bạn Cần Biết Về Chứng Khoán Tương Lai

3. Văn bản hướng dẫn của Luật Thương mại mới nhất năm 2005.

– Nghị định số 39/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về hoạt động thương mại một cách độc lập thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh.
– Nghị định số 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.
– Nghị định số 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
– Nghị định số 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

4. Kết luận

Với chia sẻ về căn cứ luật thương mại mới nhất này sẽ giúp bạn đọc nắm rõ hơn về các quy định trong bộ luật để áp dụng cho bản thân mình.

Nguồn: https://bihaku.vn/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây