Luật cán bộ công chức được sửa đổi và áp dụng năm 2021

0
1359

Mục lục

Những nội dung cơ bản cũng như các điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ công chức và Luật Viên chức. Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi cũng như bổ sung thêm một số điều của Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 với Luật Viên chức số 58/2010/QH12 dựa theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

1. Những thay đổi trong luật cán bộ công chức

1.1. Sửa đổi và bổ sung khoản 2 Điều 4 trong Luật cán bộ công chức

“Điều 2: Công chức là công dân Việt Nam sẽ được tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí công việc trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước cũng như tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện thuộc cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan hay huân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng. Ngoài ra, còn trong các cơ quan hoặc đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan hay hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an có trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách của nhà nước.”.

luật cán bộ công chức
Sự thay đổi trong bộ luật

1.2. Sửa đổi và bổ sung Điều 6 trong bộ luật

“Điều 6: Chính sách đối đối với người có tài năng trong các hoạt động công vụ

 • Nhà nước có chính sách phát hiện và thu hút cũng như trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với những người có tài năng đặc biệt.
 • Chính phủ đã quy định khung chính sách trong việc trọng dụng và đãi ngộ những người có tài năng trong các hoạt động công vụ.
 • Căn cứ theo quy định của Chính phủ hay người đứng đầu cơ quan quy định tại các điểm a, b, c và đ có trong khoản 1 Điều 39 của Luật cán bộ công chức quyết định chế độ trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong những hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức và đơn vị thuộc phạm vi quản lý; Hội đồng nhân dân thuộc cấp tỉnh quy định về chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong các hoạt động công vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh quản lý.”.

1.3. Sửa đổi và bổ sung Điều 44 trong luật cán bộ công chức

“Điều 44; Nâng ngạch công chức

 • Việc nâng ngạch công chức cần phải căn cứ theo vị trí việc làm cũng như phù hợp với cơ cấu ngạch công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đồng thời được thực hiện thông qua thi nâng ngạch hay xét nâng ngạch.
 • Những công chức có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để đảm nhận vị trí việc làm của ngạch cao hơn thì sẽ được đăng ký trong danh sách dự thi nâng ngạch hay xét nâng ngạch.
 • Hình thức thi nâng ngạch hay xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh cũng như công khai, minh bạch, khách quan và đúng theo quy định pháp luật.
 • Các công chức trúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch hay xét nâng ngạch sẽ được bổ nhiệm vào ngạch công chức với vị trí cao hơn và được xem xét bố trí vào vị trí có việc làm tương ứng.”.

2. Những khen thưởng trong luật cán bộ công chức

Điều 76: Khen thưởng các cán bộ, công chức

 • Cán bộ, công chức sở hữu thành tích trong công vụ sẽ được khen thưởng theo đúng quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
 • Các cán bộ, công chức được khen thưởng nhờ vào thành tích xuất sắc hoặc công trạng thì sẽ được nâng lương trước thời hạn, cũng như được ưu tiên khi xem xét bổ nhiệm chức vụ cao hơn trong trường hợp các cơ quan, tổ chức hoặc đơn vị có nhu cầu.
 • Chính phủ quy định cụ thể điều khoản này
luật cán bộ công chức
Khen thưởng đối với cá nhân nổi bật

Điều 77: Miễn trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức

Cán bộ, công chức sẽ được miễn trách nhiệm trong những trường hợp sau đây:

 • Phải chấp hành quyết định trái pháp luật theo cấp trên nhưng đã báo cáo với người ra quyết định trước khi chấp hành
 • Trường hợp bất khả kháng theo đúng quy định của pháp luật.

Trên đây là những chia sẻ về luật cán bộ công chức giúp bạn hiểu rõ hơn về những sự thay đổi trong bộ luật này.

Nguồn: https://bihaku.vn/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây