Cách sử dụng 10 hàm excel cơ bản và phổ biến nhất

0
1923

Mục lục

Tổng hợp và hướng dẫn chi tiết cách sử dụng 10 hàm excel cơ bản và thường xuyên cần sử dụng nhất được chia sẻ trong bài viết sau. Tham khảo ngay.

Các công thức trong Excel giúp việc tính toán các con số và hiểu một lượng lớn dữ liệu trở nên đơn giản. Bằng cách biết một số công thức chính, bạn có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau trong Excel để tăng năng suất và giảm nguy cơ mắc lỗi tính toán. Chúng tôi đã tổng hợp 10 công thức Excel mà bạn cần để bắt đầu ngay sau đây.

1. Hàm excel cơ bản nhất: Hàm SUM

SUM là một hàm cơ bản mà ai cũng cần biết, đặc biệt vì nó cho phép bạn cộng các số theo nhiều cách khác nhau. Excel dễ dàng thực hiện công thức này cho bạn, nhưng có một số thủ thuật máy tính để sử dụng hàm SUM như sau.

Đầu tiên, dùng hàm SUM có thể cộng toàn bộ hàng số hoặc chỉ một số ô nhất định trong một hàng. Đây là ví dụ những gì hàm SUM có thể làm:

  • = SUM (A2: A9). Đây là công thức cộng các giá trị trong các ô từ A2 đến A9.
  • = SUM (A2, A9). Đây là công thức cộng các giá trị chỉ trong ô A2 và A9.
  • = SUM (A2: A9) / 5. Đây là công thức cộng các giá trị trong các ô từ A2 đến A9, sau đó chia tổng cho 5. Nghĩa là bạn còn có thể dùng hàm SUM và kết hợp nó với các hàm toán học khác.
Hàm excel cơ bản
Hàm excel cơ bản

2. Hàm MAX và hàm MIN

Nếu bạn có một bảng tính với nhiều con số, đây là một công thức hữu ích. Với hàm MAX, bạn có thể tìm thấy ngay số lớn nhất trong tập dữ liệu của mình và với hàm MIN, bạn có thể tìm thấy số nhỏ nhất.

Cách dùng: = MAX (A2: A9) hoặc = MIN (A2: A9).

3. Công thức Excel với hàm IF

Với công thức này, Excel sẽ cho bạn biết nếu một điều kiện nhất định được đáp ứng. Ví dụ: bạn có thể cần biết giá trị nào trong cột A lớn hơn 3. Sử dụng hàm IF, Excel có thể tự điền chữ “có” cho mỗi giá trị lớn hơn 3 và “không” cho mỗi giá trị nhỏ hơn 3.

Ví dụ: = IF (A2> = 3, “Có”, “Không”)

hàm excel cơ bản
Công thức Excel với hàm IF

4. Hàm Excel cơ bản TRIM

Nếu bạn sao chép và dán dữ liệu vào một bảng tính, có khả năng dữ liệu được dán sẽ lộn xộn. Điều đó có nghĩa là nó có thể có thêm khoảng trắng hoặc ký tự ẩn và những ký tự này sẽ làm rối tung các công thức vì Excel cần dữ liệu không có những khoảng trắng thừa đó. Và lúc này hàm TRIM sẽ làm điều đó.

Ví dụ trong hình, các con vật trong ô A3, A6, A8, A10 và A 12 có thêm khoảng trắng ở đầu. Sử dụng = TRIM (Ô giá trị) sẽ khắc phục được sự cố.

5. Hàm Excel CONCATENATE

CONCATENATE là một công thức hữu ích lấy giá trị từ nhiều ô và kết hợp chúng vào cùng một ô. Thay vì làm điều đó theo cách thủ công, hàm CONCATENATE có thể làm điều đó, với chỉ một nửa thời gian và một nửa số lần nhấp chuột của bạn.

Trong ví dụ dưới đây, cột A có tên và cột B có họ. Sử dụng = CONCATENATE (Ô giá trị, Ô giá trị) và những ô đó có thể dễ dàng được kết hợp và tên đầy đủ hiện nằm trong cùng một ô ở cột D.

hàm excel cơ bản
Hàm Excel CONCATENATE

6. Hàm Excel cơ bản TODAY

Thay vì nhập ngày theo cách thủ công, hãy sử dụng = TODAY (). Với hàm TODAY, bạn thậm chí không phải đặt giá trị trong ngoặc đơn và mỗi lần mở bảng tính, nó sẽ cập nhật ngày hiện tại.

7. Công thức Excel PROPER

Khi nhập một lượng lớn văn bản vào Excel, hàm PROPER giúp chuyển đổi một ô văn bản thành chữ hoa. Trong đó chữ cái đầu tiên của mỗi từ được viết hoa và phần còn lại của các chữ cái là chữ thường.

Trong ví dụ, khá nhiều tên trong Cột A không được viết hoa. Thay vì nhấp vào từng ô, xóa ký tự đầu tiên của mỗi tên và nhập vào một ký tự viết hoa, hãy đặt công thức: = PROPER(ô giá trị) và bạn nhận được kết quả trong Cột D.

hàm excel cơ bản
Công thức Excel PROPER

8. Hàm Excel EVEN và ODD

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu có nhiều số thập phân, công thức này rất hữu ích. Hàm EVEN làm tròn một số đến số chẵn gần nhất và ODD làm tròn một số lên đến số lẻ gần nhất. Nếu bạn đang làm việc với số âm, các công thức này vẫn hoạt động, làm tròn xuống số chẵn hoặc lẻ gần nhất.

Sử dụng: = EVEN (Ô giá trị) và = ODD (Ô giá trị) cho công thức này.

9. Hàm Excel EOMONTH

EOMONTH có thể được sử dụng để tìm ngày cuối cùng của tháng hiện tại hoặc các tháng sắp tới. Thay vì qua lại giữa lịch và bảng tính, hãy sử dụng = EOMONTH (NGÀY BẮT ĐẦU, 0). Thực hiện công thức này thêm một bước và tính tháng tiếp theo bằng cách thêm = EOMONTH (ngày bắt đầu, 1).

Một điều nữa về công thức này: khi nhập ngày bắt đầu, hãy đảm bảo sử dụng hàm DATE (2019,1,8) là ngày 8 tháng 1 năm 2019 để công thức hoạt động hiện tại. Nếu công thức trả về giá trị lỗi #NUM! lỗi, rất có thể là ngày không ở định dạng chính xác.

hàm excel cơ bản
hàm excel cơ bản

10. 10 công thức Excel BỘ PHÁT SỐ NGẪU NHIÊN

Có thể dễ dàng sử dụng bảng tính để chọn các số ngẫu nhiên bằng cách sử dụng = RANDBETWEEN (Ô giá trị).

Kết

Có rất nhiều công thức phức tạp trên mạng, nhưng những hàm excel cơ bản là những công thức dơn giản nhất để bản có thể sở dụng chúng một cách hữu ích nhất và sẽ giúp bạn tối đa hóa khả năng làm việc của Excel. Chúng tôi hy vọng bạn thích danh sách 10 công thức Excel này và sẽ luôn áp dụng được chúng.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây