Các Hàm Trong Excel Căn Bản Bạn Cần Biết Và Ví Dụ Minh Họa

0
1037

Mục lục

Các hàm trong Excel cung cấp một số lượng lớn các chức năng để tính toán, phân tích và kiểm tra các dữ liệu. Các hàm này có thể được sử dụng bởi nhiều người dùng Excel hàng ngày, và cũng có một số người chỉ sử dụng những phép toán này tình huống cụ thể.

Tuy nhiên nhìn chung thì việc tìm hiểu các hàm Excel là rất cần thiết vì thế trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ cùng xem ngay các hàm thông dụng trong Excel và ví dụ minh họa nhé.

1. Hàm TRIM – cắt các khoảng trống

Hàm TRIM là hàm có chức năng loại bỏ khoảng trống giữa các ký tự trong chuỗi ký tự và chỉ để lại duy nhất một khoảng trống (bằng 1 dấu cách giữa các tư) thôi. Với nhiều ô chứa chuỗi ký tự có nhiều khoảng trống thì hàm TRIM có chức năng thật sự là hữu ích đấy.

Cú pháp công thức: =TRIM(text)

Trong đó: Text là đoạn văn bản có chứa khoảng trắng bạn cần loại bỏ

Lấy ví dụ: Trong cột Họ tên ở cột excel B, và cụ thể hơn là ô B5 với văn bản “Nguyễn Đức   Hưng” hiện tại có rất nhiều khoảng trống trước chữ Hưng, để loại bỏ các khoảng trống này bạn chỉ cần dùng cú pháp =TRIM(B5). Kết quả sẽ được hiển thị trong ô I5 như hình dưới: 

hàm TRIM trong Excel
Hàm TRIM là một trong các hàm trong Excel

2. Hàm đếm chiều dài chuỗi ký tự

Hàm LEN là hàm dùng để đếm chiều dài chuỗi ký tự. hàm LEN sẽ trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, và nó kể cả ký tự khoảng trống trắng

Cú pháp công thức: =LEN (text)

Trong đó: Text là chuỗi ký tự

Ví dụ: Nếu bạn muốn đếm số ký tự có trong ô B5 có giá trị là ABC, bạn chỉ cần dùng cú pháp =LEN(B5). Kết quả sẽ trả về con số tự nhiên là 3.

3. Hàm tính tổng SUM: Cộng giá trị các ô

Hàm SUM là một trong các hàm trong excel cơ bản nhất mà chắc chắn bạn phải biết. Nó có chức năng cho phép bạn cộng tổng giá trị trong các ô được chọn.

Cú pháp công thức: =SUM(Number1, Number2..) trong đó number1 number2 có thể là một giá trị số hoặc là địa chỉ của ô tính.

lấy ví dụ bạn cần tính điểm tổng của 3 bạn A, B, C lần lượt có giá trị là 3, 4, 5 nằm trong các ô tính lần lượt là A1, A2, A3 thì bạn chỉ cần dùng công thức =SUM(3,4,5) hoặc =SUM(A1,A2,A3). Lúc này giá trị kết quả được trả về sẽ bằng nhau và bằng 12.

4. Hàm LEFT lấy ký tự bên trái là một trong các hàm trong Excel

Hàm  LEFT là hàm lấy chuỗi các giá trị bên trái của một chuỗi ký tự cho trước, bạn có thể lấy 2, 3 hay nhiều ký tự trong chuỗi ký tự đó.

Cú pháp công thức: =LEFT(text, n)

Trong đó:  

  • text là Chuỗi ký tự bạn cần lấy.
  • n là số ký tự bạn cần cắt ra từ chuỗi ký tự. (giá trị mặc định là 1 nên nếu bạn không điền n công thức sẽ tự lấy 1 ký tự trong chuỗi).

Ví dụ: Bạn muốn lấy 2 ký tự đầu trong họ tên của một học sinh trong ô B5, bạn sử dụng hàm left cú pháp như sau: =LEFT(B5,2) và kết quả sẽ trả về cho bạn 2 ký tự đầu chính xác như hình dưới.

các hàm trong Excel
Hàm LEFT là một trong các hàm trong Excel

5. Lấy ký tự bên phải (RIGHT)

Trái ngược với Hàm LEFT là hàm RIGHT giúp bạn lấy chuối giá trị bên phải của chuỗi ký tự, và bạn vẫn có thể lấy nhiều hơn 1 ký tự trong số chuỗi ký tự đó, tương tự như tính chất của hàm LEFT nhé.

Cú pháp công thức: =RIGHT(text, n)

Trong đó:

  • Text: chuỗi ký tự.
  • n: Số ký tự cần cắt ra từ chuỗi ký tự ban đầu. (giá trị mặc định là 1)

6. Kết

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong 5 trong số các hàm trong excel căn bản mà bạn nên biết, bạn nên bật excel lên, đọc bài và ứng dụng ngay để có thể thực hiện các thao tác nhuần nhuyễn hơn, chúc bạn thành công.

Nguồn: Thủ thuật – Máy tính

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây